Inwentaryzacja i Podział Nieruchomości

Wykonujemy inwentaryzacje budynków, dla celów podziału fizycznego nieruchomości ( wyodrębnianie samodzielnych lokali mieszkalnych, usługowych). W zakresie tej usługi wykonujemy pomiar budynku wraz z powierzchnią przynależną (piwnice i strychy).

CEL INWENTARYZACJI:

Celem inwentaryzacji jest ustalenie powierzchni użytkowej lokali wraz z powierzchnią przynależną, oraz wykonanie rzutów lokali na kondygnacji budynku. Po wykonaniu inwentaryzacji ustalamy udział w częściach wspólnych budynku i gruntu, który jest podstawą do wpisu w księdze wieczystej lub jej zmiany.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
inż. Marzena Szemberska
58-500 Jelenia Góra ul. Okrzei 15/2
tel. 609 806 055
e-mail: mswartosc@interia.pl