W CZYM MOŻEMY PAŃSTWU POMÓC ?

Zakres czynności pośrednictwa oferowanych przez Biuro Nieruchomości Cztery Kąty zależy od rodzaju transakcji i jest określony w umowach. Umowy podlegają indywidualnym uzgodnieniom z każdym klientem naszego biura.

CO WCHODZI W ZAKRES CZYNNOŚCI POŚREDNIKA W SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ?

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • Gromadzeniu i udzielaniu informacji o rynku nieruchomości , warunkach ekonomiczno-rynkowych i sposobie realizacji usługi
 • Podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania nabywcy
 • Kojarzeniu stron
 • Prezentacji nieruchomości
 • Udziale w negocjacjach
 • Pomocy przy dokonaniu czynności organizacyjnych, gromadzenia dokumentacji, ustalenia terminu aktu przeniesienia własności u Notariusza

Zakres czynności

Usługi pośrednictwa w sprzedaży obejmują:

 • Wizję na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem.
 • Ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego.
 • Informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • Wykonanie opisu i zdjęć nieruchomości z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych.
 • Zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych.
 • Poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, zapoznanie się z ich potrzebami oraz możliwościami finansowania, prezentacja nieruchomości.
 • Udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji.
 • Pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.
 • Przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • Pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.

Usługi pośrednictwa nie obejmują:

 • Pomocy prawnej zastrzeżonej dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
 • Usług wykonywanych przez geodetów
 • Usług rzeczoznawcy majątkowego itp.

CO WCHODZI W ZAKRES CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA W KUPNIE NIERUCHOMOŚCI ?

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • Spotkaniach z klientami i rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • Czynności zmierzających do wyszukania nieruchomości według wskazań klienta
 • Kojarzeniu stron
 • Prezentacji nieruchomości
 • Udziału w negocjacjach
 • Pomocy przy dokonywaniu transakcji, czynności organizacyjnych, gromadzenia dokumentacji oraz ustalenia terminu aktu przeniesienia własności u Notariusza

Zakres czynności

Usługi pośrednictwa w kupnie obejmują:

 • Zapoznania się z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami klienta , sprecyzowanie rodzaju, parametrów i cech poszukiwanej nieruchomości oraz omówienie sytuacji rynkowej i możliwości kupna.
 • Informowanie o realizacji umowy, przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • Wyszukiwania nieruchomości zgodnie z parametrami ustalonymi z klientem.
 • Przekazywanie adresów oferowanych nieruchomości oraz innych informacji, umawianie spotkań i prezentacja nieruchomości.
 • Pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielanie informacji oraz pomocy w mediacjach między stronami.
 • Przygotowanie i organizację transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • Pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji.

Usługi pośrednictwa nie obejmują:

 • Pomocy prawnej zastrzeżonej dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
 • Usług wykonywanych przez geodetów
 • Usług rzeczoznawcy majątkowego itp.

CO WCHODZI W ZAKRES CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA W WYNAJMIE LUB DZIERŻAWIE NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, która mogłaby przynosić zysk, a nie wiesz jak się do tego zabrać, my to zrobimy za Ciebie! Ustalimy odpowiednią kwotę czynszu, poprowadzimy promocję twojej nieruchomości oraz przedstawimy Ci projekty odpowiednich umów.

Usługi pośrednictwa polegają na:

 • Spotkaniach z klientami i rozpoznanie indywidualnych potrzeb klienta
 • Czynności zmierzające do wyszukania najemcy
 • Kojarzeniu stron
 • Prezentacji nieruchomości
 • Udział w negocjacjach
 • Gromadzenia dokumentów, pomoc w dokonaniu transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych

Zakres czynności

Usługi pośrednictwa w wynajmie lub dzierżawie nieruchomości obejmują:

 • Wizja na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem.
 • Ustalenie ceny rynkowej najmu lub dzierżawy nieruchomości ,oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego.
 • Informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • Wykonanie opisu i zdjęć nieruchomości z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych.
 • Zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych.
 • Poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, prezentacja nieruchomości.
 • Udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji.
 • Pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.
 • Przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • Pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji

Usługi pośrednictwa nie obejmują:

 • Pomocy prawnej zastrzeżonej dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych
 • Usług wykonywanych przez geodetów
 • Usług rzeczoznawcy majątkowego itp.