Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy

Jelenia Góra jest moim miastem rodzinnym, więc to tu postanowiłam zdobywać doświadczenie w zakresie wykonywanego zawodu, jakim jest rzeczoznawca majątkowy. Usługą, którą świadczę jest wycena nieruchomości, posiadam do tego stosowne uprawnienia zawodowe, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uzyskałam je zdając egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną w Warszawie w 2002 roku.

Jestem członkiem Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Jeleniej Górze. Wycena nieruchomości wykonywana przeze mnie, bazuje przede wszystkim na zebranym przez wiele lat działalności doświadczeniu, a także wiedzy, którą wynoszę z branżowych kursów, szkoleń i seminariów. Zasięg mojej pracy obejmuje miasto Jelenia Góra i przyległe do niej gminy oraz powiaty takie jak: Szklarska Poręba, Podgórzyn, Karpacz, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Stara Kamienica, Złotoryja.

Wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe oraz inne ekspertyzy czy opracowania wykonuję z zachowaniem tajemnicy zawodowej oraz zasady poufności. Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Gwarantuję terminowe, rzetelne wykonanie zleconych mi zadań. Czas realizacji oraz cena każdego zlecenia jest indywidualnie ustalana z Klientem.

CO TO JEST OPERAT SZACUNKOWY I W JAKIM CELU JEST SPORZĄDZANY?

Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości danej nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Sporządzam go tylko i wyłącznie w formie pisemnej, jest wykonany zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Operat szacunkowy to specyficzna forma wyceny nieruchomości, która sporządzana jest dla celów zabezpieczenia kredytów hipotecznych, sprzedaży, kupna nieruchomości czy też leasingu zwrotnego itp.

ZAKRES OFERTY:

Szacuję nieruchomości: mieszkalne, usługowe, przemysłowe, rolne.
Dla celów: leasingu zwrotnego, zabezpieczenia kredytów, sprzedaży, kupna nieruchomości dla celów podatkowych, spadków i darowizn. Wykonuję: fizyczny podział nieruchomości, zaświadczenia o samodzielności lokali, przeprowadzam profesjonalne badanie i analizę rynku nieruchomości.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
inż. Marzena Szemberska
58-500 Jelenia Góra ul. Okrzei 15/2
tel. 609 806 055
tel. biuro (75) 76 46 906
e-mail: mswartosc@interia.pl