Zaświadczenia o samodzielności

Na podstawie inwentaryzacji wykonujemy projekty zaświadczeń o samodzielności lokalu, które są podstawą do wpisu w dziale I Księgi Wieczystej lub do założenia nowej Księgi Wieczystej.